Bytí Bez Bití

Odborné semináře ve Frýdku-Místku na téma agresivity dětí

Problematika agresivity dětí v současnosti nabírá na síle. Se zvýšenou agresivitou těch nejmenších se nepotýkají jenom rodiče, ale i pedagogové na školách. Právě proto jsme v Centru Pramínek pro vás připravili řadu odborných seminářů, které vám zmiňované téma více přiblíží. Můžete se dozvědět o příčinách takového chování a taky o způsobech, jak s ním dále pracovat. Projekt Bytí Bez Bití vznikl díky finanční podpoře statutárního města Frýdek-Místek. 

 

Aktuální nabídka seminářů

Lektoři

S velkou pečlivostí jsme pro lektorování seminářů vybrali odborníky, kteří se s agresivitou dětí ve své praxi setkávají a mají dovednost tyto zkušenosti předat dál. Věříme, že si vyberete správného lektora, který vám pomůže najít odpovědi právě na vaše otázky.

PaedDr. Zdeněk Martínek

Pracuje v PPP Pelhřimov, zabývá se především specifickými vývojovými poruchami učení, agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou mezi mládeží, diagnostikou a řešením rizikového chování u dětí a mládeže. Je autorem publikace Agresivita a kriminalita školní mládeže.


PhDr. Michal Panáček, PhD.

Vystudoval sociální práci na Ostravské univerzitě v Ostravě a doktorské studium na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích. Absolvoval Kognitivně behaviorální výcvik a ve své praxi se věnuje jak vedení organizaci poskytující služby a aktivity dětem s autismem, mladým dospělým a dospělým, včetně jejich pečujícím tak také individuální a skupinové terapii. Kromě výše uvedeného také realizuje podpůrné rodičovské skupiny a supervizní práci.

PhDr. Jan Svoboda

Je dětským psychologem, specializovaný na krizové situace výchovy a výuky. Je autorem několika recenzovaných publikací o rodičích a dětech a praktik, aktuálně vyučující na PdF OU v Ostravě.

Potřebujete více informací?


Napište nám...

 centrumpraminek@charitafm.cz